Our website is open! Email theshelfcork@gmail.com for a user account. Nationwide delivery in Ireland.
Save up to 50% by purchasing used / secondhand books!

Ceimic - Ardteist - Gnathleibheal & Ardleibheal

Firici Fillte - Ceimic - Ardteist - Gnathleibheal & Ardleibheal

Abhar uile an Chursa gach Turgnamh Learaid agus Sainmhiniu a theastaionn

Essentials Unfolded series now available in Irish

San áis shainiúil athbhreithnithe seo, leagtar amach an t-ábhar riachtanach uile don scrúdú Ceimice, Ardleibhéal & Gnáthleibhéal, san Ardteistiméaracht go soiléir, achomair. Tá na turgnaimh uile inti, na himscrúduithe éigeantacha aibhsithe ina measc. Is beag téacs atá inti, sa chaoi go n-aibhsítear eochairfhocail agus sainmhínithe. Tabharfaidh na léaráidí soiléire, lipéadaithe eolas riachtanach chun cuimhne. Is mór ag mic léinn leagan amach, cur chuige agus stíl an leabhráin seo.

Publisher: Celtic Press

Price: €8.60