Am Don Leamh - 5th Class

Am Don Leamh - 5th Class

Regular price
€8,45
Sale price
€8,45
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Leabhair Leitheoireachta Rang 5

Leabhar leitheoireachta is ea an Am Don Leamh, ach, ta go leor cleachtai agus gniomhaiochtai scrbhneoireachta ag dul le gach piosa leitheoireachta agus beigh muinteoiri in ann usaid a bhaint as na leabhair freisin chun cur leis an Labhairt agus an Eisteacht.

Rang a Cuig:

Ar cle; an teacs...
gnathscéal , le focloir ag bun agus barr an leathanaigh

Ar deis; na cleachtai…
Fior no Breagach?, Freagair na Ceisteanna, Scriobh an Focal Ceart faoi gach pictiur agus Faigh Ceithre Fhocal on sceal ar an gCrann Nollag.