Caint is Comhra 6 pack

Caint is Comhra 6 pack

Regular price
€25,40
Sale price
€25,40
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Is é Caint is Comhrá 6 an chéad leabhar as péire i gCéim a Ceathair den chlár Caint is Comhrá. Tagann an clár seo go hiomlán le riachtanais Curaclam Nua Teanga na Bunscoile.
Cumadh na scéalta i ngach aonad go cúramach sa chaoi is go bhfaigheann na páistí taithí ar réimse leathan de na seánraí léitheoireachta. Tá na scéalta céimnithe, rud a éascaíonn dul chun cinn i rith na scoilbhliana.

  • Tá cúig aonad déag agus trí aonad súil siar i ngach Príomhthéacsleabhar.
  • Scríobhadh gach gné den chlár le cinntiú go bhfuil gach cuid den aonad comhlántach agus i gcomhthéacs.
  • Leagtar béim ar na heochairfhocail tríd an gclár ar fad.
  • Tacaíonn réimse iontach de ghníomhaíochtaí idirghníomhacha ar líne leis na pointí foghlama atá i ngach aonad, ar bhealach spraíúil, spreagúil.
  • I ngach aonad tá pointí múinteoireachta agus gníomhaíochtaí treoraithe, a dhéanann forbairt ar aithint focal, tuiscint, fónaic, forbairt teanga ó bhéal, gramadach, litriú agus na seánraí scríbhneoireachta.

 Portfóilió ag dul le Caint is Comhrá 6.