Gaeilge Abu 1 (2019) Set - Textbook and Workbook

Gaeilge Abu 1 (2019) Set - Textbook and Workbook

Regular price
€30,35
Sale price
€30,35
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Gaeilge Abu 1 (2019) Set - Textbook and Workbook

Na trí shnáithe, na torthaí foghlama agus na príomhscileanna á gclúdach go soiléir
Gheofar i Leabhar an Mhúinteora tacaíocht phleanála don Chéad Bhliain, aonaid oibre san áireamh
Téacsanna
molta don Chéad Bhliain á gclúdach
Gníomhaíochtaí a spreagfaidh na daltaí chun Gaeilge a labhairt agusa chleachtadh
Ceisteanna difreáilte le gur féidir leat dúshlán a chur faoi na daltaí
Raon leathan gníomhaíochtaí digiteacha trína gcothaítear plé rangaagus cleachtadh aonair as Gaeilge
Is breá lenár bhfoireann údar an Ghaeilge a chur chun cinn; tá taithíleathan acu mar mhúinteoirí, teagascóirí cúrsa agus údair.