na stáit aontaithe agus an domhan 1945-1989

na stáit aontaithe agus an domhan 1945-1989

Regular price
€26,95
Sale price
€26,95
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Stair na hEorpa agus an domhain mhóir sa nua-aois dehéanach topaic 6

 • Atheagrán leasaithe de Na Stáit Aontaithe agus an Domhan 1945–1989
 • Léaráidí agus grianghraif lándaite ó thús deireadh
 • Téacs a oirfidh don scoláire agus atá dírithe ar na scrúduithe Ardleibhéil agus Gnáthleibhéil
 • Scríobhadh agus dearadh gach caibidil i gcomhthéacs scrúduithe na hArdteistiméireachta:
  • Eochaircheisteanna a dhíríonn ar na príomhthéamaí
  • Ceisteanna leantacha chun anailís a chothú
  • Súil siar ag deireadh gach caibidle chomh maith le ceisteanna ábhartha atá dírithe ar na scrúduithe Gnáthleibhéil agus ar aistí Ardleibhéil
 • Clúdach cuimsitheach ar an topaic de réir mar atá leagtha síos i siollabas na hArdteistiméireachta. Pléitear stair Iar-Chogaidh Mheiriceá de réir na dtrí réimse seo:
  • Polaitíocht agus Riarachán
  • An tSochaí agus an Geilleagar
  • Cultúr, Eolaíocht agus Reiligiún
 • Cuirtear béim ar leith ar na trí chás-staidéar agus ar a gcomhthéacs stairiúil
 • Pléitear príomhphearsana ar shlí shoiléir sholéite, mar tá tábhacht ar leith leis an ngné sin ag an nGnáthleibhéal
 • Amlínte áisiúla, gluaiseanna eochairthéarmaí agus liostaí de shuíomhanna gréasáin úsáideacha