TA GAEILGE AGAM 1

TA GAEILGE AGAM 1

Regular price
€23,60
Sale price
€23,60
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Tá Gaeilge Agam! 1 – Leagan Amach na nAonad Teanga

Tá leagan amach thar a bheith rialta ar na hAonaid Teanga sa leabhar mar atá:

  • Súil Siar ina dtugtar foclóir cuí ó Churaclam Gaeilge na Bunscoile chun cuimhne mar ghníomh réamh-fhoghlamtha.
  • Bunchlocha ina múintear an teanga atá riachtanach chun plé le hábhar an aonaid.
  • Seo Linn! ina dtugtar seans do na daltaí an teanga atá foghlamtha acu a úsáid ar bhealach cumarsáideach idirghníomhach.
  • Éistimis! ina dtugtar seans do na daltaí teacht isteach ar fhuaimeanna na Gaeilge agus cur lena gcumas tuisceana ar an teanga labhartha.
  • Cúinne na Gramadaí ina múintear gramadach fheidhmiúil atá bunaithe ar a bhfuil foghlamtha acu san aonad go dtí sin.
  • Cúinne an Chultúir ina ndéantar nasc idir theanga an aonaid agus gné dhílis de chultúr na Gaeilge. Cuirtear dán  amhrán atá ad rem in aithne do na daltaí sa mhír seo freisin.