Téacs & Trialacha 3 - Gnáthleibhéal (Ordinary Level) - New Edition (2014)

Téacs & Trialacha 3 - Gnáthleibhéal (Ordinary Level) - New Edition (2014)

Regular price
€19,90
Sale price
€19,90
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Matamaitic na hArdteistiméireachta, Gnáthleibhéal

Cúrsa iomlán na Matamaitice le haghaidh Ghnáthleibhéal na hArdteistiméireachta ó 2014 ar aghaidh atá sa leabhar seo. Tá réimse mór ceisteanna ann agus iad cumtha go cliste samhlaíoch. Tá roinn Cuir triail ort féin i ndeireadh gach caibidle mar áis do dhaltaí agus iad ag caitheamh súil siar ar ábhar na caibidle.

This new textbook in the Project Maths series has been compiled and written to provide complete coverage of the Leaving Certificate Ordinary Level programme from 2014 on.